تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)

سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)

سرپرست گروه فناوری امنیت شبکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
0098-21-84977748
gharaee@itrc.ac.ir

بیوگرافی

شهر هوشمند به توسعه‌ای در فضای شهری اطلاق می‌شود که توسط آن از ترکیب فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیا برای مدیریت دارایی‌های افراد و ارتباطات آنها استفاده می‌شود. هدف از ایجاد یک شهر هوشمند بهبود کیفیت زندگی،  بهبود کارایی خدمات (ارائه شده توسط دولت) و برآوردن نیازهای ساکنان شهرها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) به مقامات شهرها امکان تعامل مستقیم با جامعه و زیرساخت شهر و نظارت بر آنچه در شهر به وقوع می پیوندد، توسعه شهر و زندگی بهتر شهری را می دهد. کاربردهای شهرهای هوشمند با هدف بهبود جریان مدیریت شهری و فراهم کردن امکان پاسخ لحظه ای/آنی به چالش ها را میسر می سازد. یک شهر هوشمند می تواند آماده پاسخ به چالش ها باشد.

در کنار تمامی مزایایی که شهر هوشمند برای دولت و شهروندان فراهم می‌کند، این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بخش اصلی این توسعه شامل اینترنت و اینترنت اشیاء است. بالطبع تمامی چالش‌های امنیتی این حوزه نیز در  شهر هوشمند نمود پیدا می‌کند. از جمله اصلی‌ترین چالش‌های امنیتی در شهر هوشمند می‌توان به تولیدات ناامن، محدوده گسترده و وسیع برای حمله، کمبود نظارت در حوزه شهر هوشمند و مشکلات اقتصادی و سیاسی اشاره کرد. وجود مشکلات امنیتی در ارتباطات شهروندان، ادارات و غیره می‌تواند مخاطرات عدیده‌ای را ایجاد کند. به منظور رفع این مساله راه‌کارهای امنیتی مختلفی مطرح می‌شود که بررسی آنها از الزامات توسعه شهر هوشمند می‌باشد.

در این سخنرانی علاوه بر بررسی شهرهوشمند و امنیت آن با مقوله پدافند سایبری و چالشهای آن در شهر هوشمند آشنا خواهیم شد.

همه سخنرانی های «تحلیل و بررسی پدافند سایبری در شهر هوشمند (سخنران: دکتر حسین قرایی)»

مسابقه فتح پرچم CTF

۱۳ آبان ۱۳۹۸
08:00-09:30
سالن همایش دانشکده فنی

سخنرانی کلیدی اول

۲۲ آبان ۱۳۹۸
09:30-10:30
تالار حکمت