افتتاحیه همایش

۲۲ آبان ۱۳۹۸
08:00-09:30
تالار حکمت

افتتاحیه همایش