تاریخ های مهم

برنامه زمان بندی همایش ملی پدافند الکترونیکی و دفاع سایبری

آخرین مهلت ارسال مقاله‌ها

۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۸

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

اعلام نتایج داوری

۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

آخرین مهلت ارسال مقاله ویرایش شده و آماده چاپ

۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

آخرین مهلت ثبت‌نام در کنفرانس (برای مقاله‌های پذیرفته‌شده)

۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

آخرین مهلت ثبت‌نام در کنفرانس (برای ثبت‌نام بدون مقاله)

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه آموزشی

۳۰ دی ماه ۱۳۹۸