تماس با ما

تلفن، فکس و آدرس

تلفن:

فکس:

آدرس:

تماس با دبیرخانه

ارسال پیام مستقیم به ایمیل دبیرخانه

آدرس دبیرخانه همایش:

رشت – خیابان حافظ، خیابان ملت، پردیس دانشگاهی گیلان، مرکز آپای دانشگاه گیلان.

شماره تماس همراه:  ۰۹۳۷۷۳۶۹۹۳۵

تلفن/فکس: ۰۱۳۳۳۳۴۱۹۵۲

رایانامه: cert@guilan.ac.ir