محورهای کنفرانس

محورهای اصلی و تخصصی همایش:

 • شناسائی راهکارها و الزامات پیاده‌سازی سیاست‌ها نظام مقابله با حوادث رایانه ای

 • دفاع سایبری و جنگ اطلاعات

 • تهدیدات امنیتی زیر ساخت های شبکه و مراکز داده

 • بدافزارها و ضد بدافزارها

 • امنیت و حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی

 • شناسایی چالش ها و تهدیدات حوزه دفاع سایبری

 • شناسایی ظرفیت ها و توسعه کسب و کار در فضای مجازی

 • توسعه و ترویج رویکردهای بومی دفاع سایبری

 • امنیت سامانه های کنترل صنعتی

 • امنیت زیر ساخت های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا

 • اخلال و فریب ( مخابراتی، راداری، مراقبت کنترل و ناوبری)

 • ردیابی، مکانیابی و شنود در حوزه ماهواره و شبکه های بیسیم

 • تداخل، اغتشاش و دفاع الکترومغناطیسی و حملات کانال جانبی

 • پردازش سیگنال در بخشهای مختلف جنگ الکترونیک