سازمان کنفرانس

مشخصات اعضای کمیته ی اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته ی تحصیلی سمت در همایش
۱ سید ضیاالدین میرحسینی علوم دامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رییس کنفرانس
۲ مجید آروند شیمی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو کارگروه همایش­های دانشگاه گیلان
۳ ملک محمد رنجبر عمران رییس دانشکده فنی و عضو کمیته اجرایی
۴ رضا ابراهیمی آتانی مهندسی برق – الکترونیک دبیر کمیته علمی
۵ اسدالله شاه بهرامی مهندسی کامپیوتر دبیر کمیته اجرایی
۶ سعید زاهدی مهندسی کامپیوتر دبیر کمیته اجرایی
۷ غلامرضا باقرسلیمی مهندسی برق معاون پژوهشی دانشکده فنی و عضو کمیته اجرایی  و مسئول کمیته ارتباط با صنعت همایش
۸ افشین عموزاده معماری مسئول کمیته انتشارات  و عضو کارگروه همایش­های دانشگاه گیلان
۹ حسن توکلی مهندسی برق مسئول کمیته نمایشگاه­ ها، کارگاه ­ها و روابط دانشجویی
۱۰ فرشید مهردوست ریاضی کاربردی مسئول کمیته انفورماتیک
۱۱ رحیم باخدا مکانیک مسئول امور عمومی دانشکده فنی و عضو کمیته اجرایی
۱۲ آرین عرب نوری مهندسی کامپیوتر مسئول دبیرخانه

مشخصات اعضای کمیته  علمی همایش

 ردیف

نام و نام خانوادگی رشته ی تحصیلی

نام دانشگاه

۱

غلامحسین اکباتانی فرد مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد لاهیجان
۲ حسین مومنی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان
۳ رضا ابراهیمی آتانی مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه گیلان
۴ حسن توکلی مهندسی برق – مخابرات دانشگاه گیلان
۵ غلامرضا باقرسلیمی مهندسی برق – مخابرات دانشگاه گیلان
۶ فاطمه احمدی آبکنار مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور گیلان
۷ محسن اکبری مدیریت دانشگاه گیلان
۸ اسدالله شاه بهرامی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان
۹ احمد عباسی ریاضی دانشگاه گیلان
۱۰ احمد صالحی مهندسی برق – قدرت دانشگاه گیلان
۱۱ محمد حسام تدین مهندسی کامپیوتر پژوهشگاه فضای مجازی
۱۲ نصور باقری مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۱۳ حمید حسن پور مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهرود
۱۴ هادی سلیمانی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۵ مجید بیات علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد
۱۶ ستار میرزا کوچکی مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۷ محمود فضل علی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۱۸ محمود احمدی مهندسی کامپیوتر دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۹ شهرام جمالی مهندسی کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی
۲۰ علی جهانیان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
۲۱ راهبه نیارکی مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه گیلان
۲۲ علی پاینده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۳ غلامرضا اکبری زاده مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه شهید چمران اهواز
۲۴ عبدالرسول میرقدری علوم کامپیوتر دانشگاه جامع امام حسین
۲۵ جلیل سیفعلی هرسینی مهندسی برق – مخابرات دانشگاه گیلان
۲۶ مجید ابن علی مهندسی برق – مخابرات دانشگاه شهرکرد
۲۷ حسین قرایی مهندسی برق – مخابرات پژوهشگاه فضای مجازی
۲۸ مینا زلفی لیقوان مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز
۲۹ منوچهر نحوی مهندسی برق – الکترونیک دانشگاه گیلان