درباره کنفرانس

اولین همایش ملی پدافند الکترونیکی و دفاع سایبری با هدف جمع آوری آرا و نظرات نخبگان دانشگاهی و صنعت افتا جهت تبادل نظر و ارایه راهکار های امن سازی فضای تولید و تبادل اطلاعات برنامه ریزی شده است. این کنفرانس دو روزه ضمن برنامه های ارایه مقاله دارای چندین پنل سخنرانی کلیدی توسط نخبگان حوزه افتا و نمایشگاه ارایه توانمندی های بومی صنعت افتا کشور خواهد بود. بدیهی است برگزاری این همایش کمک شایانی به شناساندن ظرفیت های علمی و فنی دانشگاهیان استان گیلان خصوصا دانشگاه گیلان به صاحبان صنعت افتا در بخش دولتی و غیر دولتی خواهد داشت. این همایش برخلاف رویداد های صرفا علمی، رویکردی کاملا در ارتباط با صنعت خواهد داشت. برگزاری مسابقات دانشجویی حوزه مرتبط، تقدیر از پایان نامه های برتر، ارایه سخنرانی از بخش صنعت و ارایه تجربیات موفق و نمایشگاه محصولات بومی بخش های از برنامه ریزی همایش خواهند بود.