31
اکتبر

فعال شدن دسترسی به نظرات داوران در پنل داوری مقاله

با سلام خدمات نویسندگان مقالات همایش ملی پدافند و دفاع سایبری، به استحضار می رساند که دسترسی نویسندگان مقاله به نظرات داوری از طریق پنل ارسال مقالات همایش فعال شده است. نویسندگان می توانند ضمن انجام اصلاحات مقاله مطابق نظر داوران اقدام به ثبت نام مقاله خود برای همایش نمایند.

نظر بدهید