راهنمای ارسال مقالات

جهت ارسال مقالات به نکات ذیل توجه فرمایید:

• زبان رسمی همایش فارسی است و تمامی مقالات، کارگاه ها و سایر رویداد ها به این زبان خواهد بود.

• رویکرد ترویجی همایش با هدف ارتقا سطح دانش فنی پژوهشگران، دانشجویان، صنعتگران حوزه افتا و همچنین کارکنان دولت بعنوان بهره برداران اصلی همایش است. لذا ارسال مقالات همایش در سه دسته مقالات پژوهشی، مقالات ترویجی، مروری و همچنین تجربیات موفق حوزه پدافندی می باشد.  

• برگزاری همایش های علمی با هدف ترویج دانش پدافندی بوده و دانش پژوهان و صنعتگران کشور عزیزمان از ارسال عناوین کارگاه های آموزشی یا مقالات علمی  که جنبه های نقض محرمانگی و عدم رعایت اصول مربوط به اطلاعات طبقه بندی شده سازمانی دارند اکیدا خودداری نمایند.  

• ارسال مقاله به همایش از طریق سامانه مقلات همایش روی دامنه cyberconf.guilan.ac.ir می‌باشد که پیوند آن در انتهای این متن قرار داده شده است. ابتدا باید در آن وارد شده سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام نمائید.

• مقالات ارسالی باید حداکثر در ۶ صفحه تهیه شود. مقاله‌های پذیرفته‌شده نهایی در صورت داشتن صفحات اضافی (تا سقف ۲ صفحه) باید به ازای هر صفحه مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال پرداخت نمایند. پرداخت‌ها از طریق سامانه پرداخت های دانشگاه گیلان و بخش همایش پدافند الکترونیکی و دفاع سایبری باید انجام پذیرد که راهنمای آن را می‌توانید در اینجا ببینید.

الگوی ارسال مقالات:

الگوی نمونه Word  (نسخه ۲۰۰۷ به بعد)